Coaching op competentie, loopbaan of verzuim

Competentieontwikkeling 

Door te coachen op competentieontwikkeling halen we het beste uit de medewerker. Dit doen we door de medewerker inzicht te laten krijgen in het traject naar de gewenste competentieontwikkeling. Hierna gaan we aan de slag met de benodigde kennis, kunde en gedrag en zo kan de medewerker zich ontwikkelen naar het gewenste niveau.

Loopbaancoaching

  • Waar wil uw medewerker staan over een paar jaar?
  • Wat wil uw medewerker nu echt?
  • Wat zijn zijn kwaliteiten?
  • Waar komen zijn talenten het best naar voren?
  • Wat heeft uw medewerker nodig om daar te komen?

Dit zijn vragen waarbij Wilcoaching kan helpen. Uw medewerker krijgt door loopbaan coaching inzicht in zijn drijfveren en kwaliteiten. Centraal in dit traject staat: wat wil de medewerker, wat kan hij en hoe kan hij dit bereiken. Dit is een intensief traject, waarbij gebruik wordt gemaakt van vragenlijsten en testen.

Coaching bij hoog frequent verzuim

Als werkgever bent u op de hoogte van de kosten van verzuim. Bij medewerkers die een hoog frequent verzuim laten zien, bestaat er een kans dat zij op den duur voor een langere tijd zullen uitvallen. In sommige situaties ligt er een medische reden ten grondslag. Hiernaast kunnen ook motivatie of andere problemen een grote rol spelen. Wilcoaching kan u helpen bij het terugdringen van uw hoog frequent verzuim. Wilcoaching kan met iedere medewerker die 3 of meer keer per jaar verzuimt, op zoek gaan naar de achterliggende oorzaak van het verzuim. Wilcoaching heeft al veel organisaties en medewerkers hierbij geholpen.

Wilco Rasch

info@wwwilcoaching.nl

Tel.: 06 - 52 82 54 84