Teamcoaching & Intervisie

Teamcoaching

  • Wilt u meer inzicht krijgen in de kwaliteiten van uw team?
  • Wilt u meer effectiviteit van uw team?
  • Of wilt u er achter komen waarom uw team zo functioneert om vanuit die positie de slag te slaan naar teamontwikkeling?

Teamcoaching is er op gericht :

  • Om inzichtelijk te maken hoe teamleden zich presenteren in het team
  • Betere kwalitatieve prestaties te realiseren
  • Beter te leren
  • Zich beter te ontwikkelen.
  • Met als doel het verhogen van de effectiviteit van uw team

Als een team meer van zijn potentieel wil realiseren, dan moeten eventuele belemmeringen worden teruggedrongen. Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten, maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis. Door een kortdurend coachingstraject voor het team, komt u team tot betere prestaties.

Intervisie

U wilt dat uw teamleden leren van elkaar, inzicht krijgen in elkaar, weten hoe het team effectief kan functioneren. Dan is intervisie een goed middel om dit te bereiken. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn met hetzelfde doel. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij speelt de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers een grote rol. Intervisie biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. Onderwerpen voor de intervisie kunnen zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens - overtuigingen, organisatieveranderingen en de ontwikkelingsvragen eromheen. Wilcoaching heeft vele jaren ervaring in intervisiebegeleiding. Er wordt gewerkt met diverse intervisiemethoden, waarbij maatwerk centraal staat.

Wilco Rasch

info@wwwilcoaching.nl

Tel.: 06 - 52 82 54 84