Aanpak & Contact

Het eerste gesprek is een vrijblijvende kennismaking. In dit gesprek worden de doelstellingen van het traject besproken. Dit gesprek geeft inspiratie en inzicht in mogelijkheden. Daarnaast worden eventuele vervolgstappen bepaald.

In het vervolgtraject wordt verder op de coachvraag ingegaan en wordt deze vanuit verschillende invalshoeken verdiept. Door de juiste vragen te stellen, dienen zich verschillende inzichten, opties en mogelijke oplossingen aan. Na enkele sessies ontstaat een toekomstgericht stappenplan met verschillende mogelijkheden. Hiermee kan je verder aan de slag in de gewenste richting. Het stappenplan is concreet, geeft focus en helpt.

In een laatste gesprek blikken we terug, bespreken we de bereikte resultaten en bepalen we aandachtspunten voor de toekomst.

De trajecten zijn kort en effectief en duren gemiddeld vijf sessies. Wilcoaching werkt zoveel mogelijk met vaste tarieven, zodat u als werkgever weet waar u aan toe bent. Trajecten zijn altijd maatwerk en zijn afhankelijk van de vraag. In de offerte wordt de duur afgesproken.

Wilt u een vrijblijvende kennismaking of meer informatie, neem dan contact op met:

Wilco Rasch

info@wwwilcoaching.nl

Tel.: 06 - 52 82 54 84